Ra mắt chức năng bán xu tự động trực tiếp trên game. Server 1,2,3,4 nhân vật teamgiaoxu, Server Katana nhân vật shopbanxu1. Chat riêng trong game để biết thêm chi tiết.

DANH MỤC GAME

Đang bán 181
Đã bán 10.441

Đang bán 6
Đã bán 56

Bán nick 9750 lượng chưa vào lớp giá 1tr Tại Đây
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
59
vk11(5x) set 5x đồ8 ig xudao37...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk12(9x) 3m14 2m13 còn lại 12 ...
Class
Cung
Server
Shuriken
Level
65
vk10 đồ 9,10,11, sói vip(full ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
59
vk12(5x) set 5x 3đồ12 1m10 5m9...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
42
vk8 full 8, sói(full tb) ig 01...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
50
vk8(5x) găng12 đồ8 ig nenthue2...
Class
Quạt
Server
Bokken
Level
67
vk10 đồ8 ig howjimi...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
43
vk9 đồ8, sói vip(2tb) ig kungc...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
60
vk8 đồ8 ig alphayuri...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
103
vk14(9x) set 9x 3đồ14 6đồ12 Yo...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
98
vk15(9x) 2m14 7m12 (5đồ tl67) ...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
59
vk11(5x) 3m12 quần5x+11 5m8, s...
Class
Cung
Server
Bokken
Level
76
vk9(7x) 2m12 6m10 1m9, xe cực ...
Class
Kunai
Server
Shuriken
Level
71
vk12 5m12 4m10, 15tr yên, 3stn...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
76
vk12 5m12 2m11 2m9 (2đồ tl), 8...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
67
vk12(6x) 1m12 3m10 3m9 2m8, só...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
61
vk12 1m11 2m9 6m8, 8m yên ig l...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
46
vk10(4x) 1m10 8m8, 8stn, sói v...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
88
vk14 1m10 4m9 4m8 Yoroi+4, 8tr...
Class
Cung
Server
Katana
Level
130
vk8(9x) 1m14 2m13 5m12 1m8 (7đ...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
70
vk11 4m8, 1stn, siêu xe hơi vi...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
64
vk8(6x) full 8, sói hơi vip ig...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
45
vk8 full 8 ig abc123defj...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
126
vk15(9x) 3đồ15 1đồ14 5đồ12 (9đ...

WEBSITE LIÊN KẾT