Ra mắt chức năng bán xu tự động trực tiếp trên game. Server 1,2,3,4 nhân vật teamgiaoxu, Server Katana nhân vật shopbanxu1. Chat riêng trong game để biết thêm chi tiết.

DANH MỤC GAME

Đang bán 191
Đã bán 10.549

Đang bán 5
Đã bán 57

Class
Đao
Server
Shuriken
Level
77
vk9 đồ8,9, 86m yên, sói lv83(f...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
68
vk12(6x mcs) giày11 7m8, sói(...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
96
vk12 6đồ12 3đồ10 Yoroi+3, siêu...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
62
vk11 5m9 4m8, 4stn, sói vip 3 ...
Class
Cung
Server
Katana
Level
42
vk9 đồ8, set kháng, 44m yên ig...
Class
Cung
Server
Katana
Level
51
vk8 đồ8,9 ig s2capetian...
Class
Quạt
Server
Bokken
Level
72
vk8 đồ 9, sói(2tb) ig quangle1...
Class
Đao
Server
Katana
Level
69
vk8 đồ9, xe, sói cực kì vip lv...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14(9x mcs) - Tộc trưởng gt c...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
110
vk15(9x) set 9x 2m14 7m12 (3đồ...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
89
vk14 6m12 3m8 Yoroi+2, max sác...
Class
Kunai
Server
Shuriken
Level
69
vk10(6x) set 6x 2m12 7m8, sói ...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
66
vk12(6x) 7m10 2m8 ig cafeketa1...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
71
vk7 đồ6x+6 ig 1quatts...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
80
vk12(8x) full chuyển hóa bùa12...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
40
vk8 fulll 8, 11m yên, sói cực ...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
69
vk9(6x) 2m12 7m8, 1stn ig 1stv...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
65
vk9(6x) đồ 8,9,10, xe vip(2tb)...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
98
vk9 full 9, 250m yên ig cayxuf...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
61
vk10 đồ 8,9,10 ig longdz112...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
44
vk8 full 8 ig kutiinai...
Class
Cung
Server
Tone
Level
70
vk8 đồ8, sói(full tb) ig sonic...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
70
vk12(7x) full chuyển hóa nhẫn+...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
68
vk11 6m9 3m8, 20m yên, sói(ful...

WEBSITE LIÊN KẾT