Ra mắt chức năng bán xu tự động trực tiếp trên game. Server 1,2,3,4 nhân vật teamgiaoxu, Server Katana nhân vật shopbanxu1. Chat riêng trong game để biết thêm chi tiết.

DANH MỤC GAME

Đang bán 154
Đã bán 10.504

Đang bán 6
Đã bán 56

Bán nick 9750 lượng giá 1tr Tại Đây
Class
Đao
Server
Kunai
Level
55
vk8 đồ8, 29m yên ig 1da0v3nha...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
59
vk8 set 5x full 8, 33m yên, só...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
59
vk12(5x) set 5x 2m10 7m8 ig s2...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
59
vk8 set 5x 2m12(tl5) 3m10 còn ...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
59
vk8 đồ8,9,10, 32m yên, rương đ...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
90
vk11 4đồ11 5đồ9, siêu xe(full ...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
92
vk12(mcs) 6m10 3m8, sói(full t...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
130
vk14(9x) giày15 còn lại 14 (9đ...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
90
vk12 nhẫn 14 còn lại 12, 8stn,...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x mcs) quần12 4m10 1m9 3...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
69
vk8 đồ 8,10, sói lv100(1tb) ig...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
76
vk9 full 8, 34m yên ig teamgv0...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
73
vk7 đồ 4-8 ig dieppboos...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
59
vk12(5x) 1m11 8m8, sói vip lv1...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
86
vk10 đồ8,9, sói vip lv100(full...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
60
vk8 full 8 ig longdz112...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
46
vk8 full 8, 8stn, sói(full tb)...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
44
vk8 full 8 ig kutiinai...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
49
vk8 full 8, sói đen vip(2tb) i...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
69
vk10(6x) set 6x đồ8,9,10, xe(3...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
93
vk8 2m12 1m9 6m8, siêu xe vip ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
98
vk14 1m15 5m13 3m12 3đồtl Yoro...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
41
vk8 đồ8 ig jailes...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
67
vk14(6x) 5m11 1m10 3m8, 9 sách...

WEBSITE LIÊN KẾT