Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>
Mua nick

DANH MỤC GAME

Đang bán 174
Đã bán 13.292

Send to desktop
Class
Quạt
Server
Bokken
Level
81
vk14(8x) đồ12,14 (3đồ mcs) Yor...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
115
vk14(tl4) đồ14,15 (9đồ 9x) Yor...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ9,12,13,14 (8đồ9x) Yoro...
Class
Cung
Server
Shuriken
Level
104
vk13(9x tl3) đồ9,10,14 (set 9x...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
41
vk11(4x) đồ8 (full chuyển hóa)...
Class
Quạt
Server
Tone
Level
75
vk9 đồ8 ig buffpy3...
Class
Quạt
Server
Fukiya
Level
73
vk11 đồ6,7,8,11 ig sbuff17...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
50
vk12(5x mcs) đồ10,12 (3đồ tl) ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
79
vk14(7x) đồ12,13,14 (2đồ tl) (...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
49
vk12(4x mcs) đồ12 (3đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Tessen
Level
58
vk12(5x mcs) đồ10,11,12 (7đồ t...
Class
Cung
Server
Bokken
Level
98
vk14(9x) đồ8,10,12 (3đồ tl) Yo...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
110
vk13(9x) đồ8,12,14 (4đồ tl) (s...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
106
vk14 đồ12,13,14,16 (4đồ tl) Yo...
Class
Quạt
Server
Shuriken
Level
130
vk16 đồ14,15,16 (full đồ tl 6-...
Class
Kiếm
Server
Sensha
Level
70
vk16(7x) - TTGT - đồ14 (8đồ tl...
Class
Tiêu
Server
Tessen
Level
99
vk12(9x mcs) đồ12,13 (8đồ9x) Y...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12,14 (4đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
125
vk15 đồ14 Yoroi+4 ig kimcan57...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk15 đồ14 Yoroi+0, sói hơi vip...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
44
vk12(4x) đồ8,12 (3đồ tl), 115m...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk12 đồ12,13,15 (2đồ tl) Yoroi...
Class
Đao
Server
Tone
Level
90
vk12(9x mcs) đồ11,12 (4đồ tl) ...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
62
vk14 đồ14 (full đồ tl) (9đồ mc...

WEBSITE LIÊN KẾT