Tặng ngày up free khi mua xu Server2,3,7. Lượng SV2,8 2k2/10lg, SV khác 2k5/10lg. Xu SV Sensha giá x56. Nick lượng sv1-7 3505lg 350k, 7250lg 650k, 8250lg(100vé) 850k
>
Mua nick

DANH MỤC GAME

Đang bán 454
Đã bán 11.939

Send to desktop
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
49
vk12(4x tl7) đồ12 (full chuyển...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
115
vk15(9x) đồ15 (4đồ tl) (set 9x...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk15(9x) đồ15 (set 9x) Yoroi+0...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
99
vk14(9x) đồ12,14 (3đồ tl) Yoro...
Class
Quạt
Server
Sensha(New)
Level
75
vk12 set6x đồ9,11, hắc ngư(2 t...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
129
vk14 đồ8,12 Yoroi+5, 575m yên,...
Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
49
vk12(4x tl3 mcs) đồ12 (full ch...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
41
vk12(4x tl0) đồ4,5, sói đen vi...
Class
Tiêu
Server
Sanzu
Level
110
vk14 đồ14 (5đồ tl)(5đồ9x) Yoro...
Class
Kunai
Server
Sanzu
Level
90
vk12(9x) đồ8,12 (3đồ tl)(9đồ8x...
Class
Đao
Server
Sanzu
Level
110
vk12 đồ12,14 (2đồ tl) (3đồ mcs...
Class
Kiếm
Server
Sanzu
Level
116
vk12(mcs) đồ12,14 (2đồ tl) Yor...
Class
Quạt
Server
Sanzu
Level
77
vk11 đồ11,12 ig sieubuff27...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
49
vk12(4x tl7) đồ12 (full chuyển...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
49
vk12(4x) đồ12 (2đồ tl) (full c...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
49
vk12(4x tl3 mcs) đồ12 (full ch...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
121
vk10 đồ8,9,10, 304m yên, hắc n...
Class
Cung
Server
Katana
Level
70
vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ ...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk14(mcs) đồ8,10,12,13 (2đồ tl...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
76
vk12(mcs) đồ9,10,11 Yoroi+0, 7...
Class
Kiếm
Server
Tessen
Level
81
vk12(8x) đồ8,9,10,12,13, 195m ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk15(9x) đồ15,16 (full đồ tl) ...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
103
vk12(9x) đồ12,13,14 (3đồ tl) (...
Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
100
vk12 đồ12,14 (6đồ mcs) Yoroi+7...

WEBSITE LIÊN KẾT