Ra mắt chức năng bán xu tự động trực tiếp trên game. Server 1,2,3,4 nhân vật teamgiaoxu, Server Katana nhân vật shopbanxu1. Chat riêng trong game để biết thêm chi tiết.

DANH MỤC GAME

Đang bán 76
Đã bán 10.323

Đang bán 6
Đã bán 53

Class
Quạt
Server
Bokken
Level
77
vk13(7x) 3đồ12 4đồ10 1đồ9 1đồ8...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
70
vk12 set 6x 1m11 7m10 1m8, 3st...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
115
vk14(9x) - Tộc trưởng gt oniwa...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
77
vk12(7x tl4) 4m9 5m8, 6 bánh, ...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
76
vk14 1m13 1m12 7m8, 8stn 2 bá...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
68
vk12(6x mcs) 4đồ12 1m11 1m10 1...
Class
Tiêu
Server
Tessen
Level
115
vk15 4đồ15 3đồ14 2đồ12, 169m y...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
70
vk12(7x) đồ 6x 2đồ12 1m11 2m10...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk14(9x mcs) 3đồ14 6m12 (5đồ t...
Class
Cung
Server
Katana
Level
102
vk12(9x) áo13 5đồ12 2m10 1m9 (...
Class
Quạt
Server
Tessen
Level
114
vk15(9x) 6m15 1m14 1m13 1m12 Y...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
41
vk8 full 8 ig tieubzvsv4...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
50
vk10(5x) set 4x 8đồ10 1đồ9 ig ...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
90
vk12(tl5) full12 kèm giày9x+12...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
98
vk12 3đồ12 6đồ13, siêu xe 5 sa...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk14(9x mcs) set 9x 7đồ14 2đồ1...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk12(9x) 2m14 7m13 (4đồ tl45)(...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk14(9x) 3đồ14(1 trong rương) ...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
107
vk15(9x) áo15 8m14 Yoroi+6, 11...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
109
vk14(9x) 2m13 6m12 1m8 (6đồ9x)...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
70
vk14(7x) 3đồ14 4đồ13 2đồ12 (4đ...
Class
Kiếm
Server
Tessen
Level
115
vk14(9x) set 9x (5đồ tl456) 6đ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
59
vk10 set 5x 6đồ11 3đồ10 ig mtv...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
68
vk4, 9m yên, sói tạm(full tb) ...

WEBSITE LIÊN KẾT