Ra mắt chức năng bán xu tự động trực tiếp trên game. Server 1,2,3,4 nhân vật teamgiaoxu, Server Katana nhân vật shopbanxu1. Chat riêng trong game để biết thêm chi tiết.

DANH MỤC GAME

Đang bán 188
Đã bán 10.593

Đang bán 4
Đã bán 58

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ12,14 (6đồ tl) Yoroi+7,...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
75
vk10 đồ4,5,6,7,8, sói hơi vip ...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
82
vk8 đồ8,9,10,12, siêu xe vip i...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
98
vk9 full 9, 236m yên ig cayxuf...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
59
vk11(5x) set 5x 3m12 2m10 3m9 ...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
70
vk13 - Tộc trưởng gt danchoi36...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
80
vk12(8x tl2) full chuyển hóa b...
Class
Cung
Server
Shuriken
Level
59
vk12(tl4) bùa12 1m10 2m9 5m8, ...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
94
vk14(9x) 6m12 3m8 (4đồ tl56) Y...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
83
vk10 5đồ10 1m9 2m8 (9đồ7x), 32...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
102
vk12 (9đô9x) 4đồ12 Yoroi+4, 12...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
59
vk12(5x) 2đồ12 7đồ8, max sách,...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
127
vk12(9x) set 9x full 12 Yoroi+...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
99
vk14(9x) đồ12 Yoroi+4, 463m yê...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk12(9x) giày9x+15 4m13 (9đồ9x...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk16(9x mcs) 5m14 4m12 găng tl...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk14(9x mcs) đồ12,14 (5đồ tl 5...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
73
vk12(7x) 3đồ12 4đồ11, 66m yên,...
Class
Cung
Server
Katana
Level
130
vk14(9x) 6đồ14 bùa9x+15 2m12 (...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk15(9x) quần9x+16 găng14 7m12...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
98
vk12 3đồ12 3đồ11 Yoroi, xe vip...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
64
vk10 full 8, sói cực vip(full ...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
77
vk12(7x) đồ8-12 Yoroi+3, 4stn,...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
66
vk8 đồ9 ig bophigdtg...

WEBSITE LIÊN KẾT