NSO - (123) NRO - (8) LLá - (5)
140,000
100,000đ
#8 Làng Cát 5
Đao 46 vk10(4x) đồ 8910, cải trang Uchiha itachi ig QMenLyKer
175,000
150,000đ
#6 Làng Sương Mù 1
Đao 40 vk11 đồ8 Rank 4 ig ZikBugCLGT
280,000
200,000đ
#11 Làng Lá 4
Ám khí 50 vk12 5đồ12 4m8 4đồ hkg ig BigBossRyy
140,000
100,000đ
#10 Làng Sương Mù 1
Đao 42 vk11(4x) 5m10 4m8 ig TroVeCatBui
175,000
140,000đ
#9 Làng Sương Mù 1
Dao găm 41 vk11(4x) áo+11 đồ +89, cải trang Shino Rank 3 ig FreshTroll