Nạp tiền trực tiếp

Chọn hình thức thanh toán


  • Chọn ngân hàng thanh toán

    Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.