Dịch vụ nạp lượng giá rẻ theo cách chuyển lượng từ nhân vật này sang nhân vật khác bằng vé tặng lượng

Có thể chọn 1 trong 2 hình thức không gửi nick hoặc gửi nick

- Hình thức không gửi nick thì nhân vật đó phải online trên game mới chuyển lượng được

- Hình thức gửi nick thì bạn chỉ cần gửi tài khoản, mật khẩu (có thể cài mã bảo vệ)

Thời gian nạp từ 10-22h, hoàn thành sau 5-10 phút, quá 10 phút chưa nhận vui lòng liên hệ CSKH

Nạp lượng

Bạn chưa đăng nhập
Tên nhân vật
Server
Gói lượng
Đăng nhập
Số tiền

Bảng giá

Bảng giá Server

Gói Lượng Giá
Gói 1 50 17.000đ
Gói 2 100 33.000đ
Gói 3 200 65.000đ
Gói 4 500 150.000đ
Gói 5 1000 300.000đ

Danh Sách Nạp Lượng

Máy chủ Tên nhân vật Số tiền Gói lượng Hình thức Trạng thái Ghi chú Thời gian