Ninja School

Mã Số 10455

1.000.000 ATM
1.400.000 Card
60.000.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Kunai
Cấp độ: 107
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk15(9x) áo+15 8m14 Yoroi+6, 165tr yên, max sách 1 bánh, siêu xe vip lv100(full tb), đã học svc 10x ig s2mafjas2
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 13-04-2019
Giá chi tiết:
ViettelMobiVinaScoinGateZing
1.400.0001.500.0001.370.0001.290.0001.430.0001.410.000
ViettelMobiVinaZingVcoinGarena
1.400.0001.430.0001.390.0001.250.0001.320.0001.430.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
108
vk15 găng+14 8m12 (6đồ tl) Yor...