Ninja School

Mã Số 10466

550.000 ATM
770.000 Card
33.000.000 Xu
Phái: Cung
Server: Katana
Cấp độ: 91
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk13(9x mcs) 6m12 1m9 2m8 Yoroi+7, 77tr yên, 2stn, sói vip 5 sao lv100(full tb) ig s2topvippk
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 19-04-2019
Giá chi tiết:
ViettelMobiVinaScoinGateZing
770.000830.000760.000710.000790.000780.000
ViettelMobiVinaZingVcoinGarena
770.000790.000770.000690.000730.000790.000