Ninja School

Mã Số 10477

90.000 ATM
120.000 Card
5.400.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Kunai
Cấp độ: 43
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk10(4x) (full 8), sói tạm ig huppppp
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 23-04-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGate
120.000130.000150.000130.000120.000130.000
ViettelMobiVinaGateVcoinGarena
130.000120.000130.000120.000120.000120.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Đao
Server
Kunai
Level
43
vk10(4x) full 8 ig ti3udzvs4...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
46
vk10(4x) 1m10 8m8, 8stn, sói v...