Ninja School

Mã Số 10484

140.000 ATM
200.000 Card
8.400.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Shuriken
Cấp độ: 68
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk11(6x) 4m10 4m9 1m8 (8đồ6x), siêu xe cực vip lv55(full tb) ig vklots
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 02-05-2019
Giá chi tiết:
ViettelMobiVinaScoinGateZing
200.000210.000200.000180.000200.000200.000
ViettelMobiVinaZingVcoinGarena
200.000200.000200.000180.000190.000200.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
69
vk11 2m9 3m7 3m6 1m4, sói vip(...