Ninja School

Mã Số 10488

140.000 ATM
200.000 Card
8.400.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 68
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk11(6x) găng+11 2m10 1m9 5m8 (8đồ6x), sói tạm 2 sao(full tb) ig kiemtuvong
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 02-05-2019
Giá chi tiết:
ViettelMobiVinaScoinGateZing
200.000210.000200.000180.000200.000200.000
ViettelMobiVinaZingVcoinGarena
200.000200.000200.000180.000190.000200.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
69
vk11 2m9 3m7 3m6 1m4, sói vip(...
Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
68
vk11(6x) 4m10 4m9 1m8 (8đồ6x),...