Ninja School

Mã Số 10488

140.000 ATM
180.000 Card
8.400.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 68
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk11(6x) găng+11 2m10 1m9 5m8 (8đồ6x), sói tạm 2 sao(full tb) ig kiemtuvong
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 02-05-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGate
180.000200.000220.000190.000180.000200.000
ViettelMobiVinaGateVcoinGarena
200.000190.000190.000190.000190.000190.000