Ninja School

Mã Số 10497

75.000 ATM
100.000 Card
4.500.000 Xu
Phái: Đao
Server: Kunai
Cấp độ: 43
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk10(4x) full 8 ig ti3udzvs4
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 06-05-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGate
100.000110.000120.000110.000100.000110.000
ViettelMobiVinaGateVcoinGarena
110.000100.000110.000100.000100.000100.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Kunai
Level
43
vk10(4x) (full 8), sói tạm ig ...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
46
vk10(4x) 1m10 8m8, 8stn, sói v...