Ninja School

Mã Số 10508

550.000 ATM
690.000 Card
38.500.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Tessen
Cấp độ: 110
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk12(9x) 3m14 6m12 Yoroi+6, 36tr yên, 7 sách, sói 4 sao cực vip lv100(full tb), đã học svc 10x ig dongviboy_ts
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 26-05-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGate
690.000810.000860.000750.000710.000790.000
ViettelMobiVinaGateVcoinGarena
780.000740.000730.000740.000740.000740.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Tessen
Level
116
vk12(9x) 2m14 7m13 (6đồ9x) Yor...