Ninja School

Mã Số 10510

85.000 ATM
110.000 Card
5.100.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Bokken
Cấp độ: 50
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk10(5x) full 8 ig kuibapnhat
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 04-06-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGate
110.000120.000140.000120.000110.000130.000
ViettelMobiVinaGateVcoinGarena
120.000120.000120.000120.000120.000120.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Bokken
Level
50
vk10(5x) set 4x 8đồ10 1đồ9 ig ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
59
vk10 set 5x 6đồ11 3đồ10 ig mtv...