Ninja School

Mã Số 10513

150.000 ATM
210.000 Card
9.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Kunai
Cấp độ: 67
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk12(6x mcs) quần+12, 8 stn, sói lv100(full tb) ig 0kzoooo2
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 11-06-2019
Giá chi tiết:
ViettelMobiVinaScoinGateZing
210.000230.000210.000200.000220.000220.000
ViettelMobiVinaZingVcoinGarena
210.000220.000210.000190.000200.000220.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
66
vk12(mcs) 2đồ12 1m11 2m10 1m9 ...
Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
69
vk12(6x tl6) găng14(tl6) 2đồ12...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
68
vk12(6x mcs) 4đồ12 1m11 4m8 (3...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
67
vk12(6x mcs) bùa+12 1m11 2m10 ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
67
vk12(6x) 1m12 3m10 3m9 2m8, só...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
61
vk12 1m11 2m9 6m8, 8m yên ig l...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
60
vk12(6x) đồ5x 1m13 6đồ12 2m8 (...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
60
vk12(6x) 5m11 4m10, sói tạm(fu...