Ninja School

Mã Số 9972

400.000 ATM
500.000 Card
24.000.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 59
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk12(5x tl4) 4m9 2m8 2m6 1m4, 8 stn, sói 5 sao cực vip lv100(3 tb) ig tieuvip9k5
Giá cũ: 450.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 06-11-2018
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGate
500.000560.000630.000550.000520.000580.000
ViettelMobiVinaGateVcoinGarena
560.000540.000550.000540.000540.000540.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Đao
Server
Katana
Level
50
vk12 7m10 2m8, 34m yên, sói c...