Ninja School

Mã Số 9972

400.000 ATM
560.000 Card
24.000.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 59
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk12(5x tl4) 4m9 2m8 2m6 1m4, 8 stn, sói 5 sao cực vip lv100(3 tb) ig tieuvip9k5
Giá cũ: 450.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 06-11-2018
Giá chi tiết:
ViettelMobiVinaScoinGateZing
560.000600.000550.000520.000580.000570.000
ViettelMobiVinaZingVcoinGarena
560.000580.000560.000500.000530.000580.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Đao
Server
Kunai
Level
59
vk12(5x) giày5x+12 2m10 1m9 5m...
Class
Kunai
Server
Shuriken
Level
59
vk12(5x) găng 12 3m11 3m10 2m8...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
50
vk12 7m10 2m8, 34m yên, sói c...