Ninja School

Mã Số 9974

550.000 ATM
770.000 Card
33.000.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Tessen
Cấp độ: 92
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk14(9x) áo15 2đồ14 6m12 Yoroi+6, max sách, sói 2 sao vip(full tb) ig batman2903_ts
Giá cũ: 590.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 07-11-2018
Giá chi tiết:
ViettelMobiVinaScoinGateZing
770.000830.000760.000710.000790.000780.000
ViettelMobiVinaZingVcoinGarena
770.000790.000770.000690.000730.000790.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
98
vk14 găng+16 6đồ14 4m12 (8đồ t...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
92
vk14(9x) 7đồ14 2m12 (4đồ tl) Y...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
90
vk14 tl2 4m12 2m10 1m9 2m8 Yor...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
90
vk14 giày14 8m12 bùa92+14 (6đồ...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
98
vk14 tl6 5đồ14 4m13 (5đồ tl) Y...
Class
Quạt
Server
Bokken
Level
99
vk14(9x tl4) găng14 tl5 1m13 7...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
94
vk14 5m12 6m8, 53m yên, sói vi...