Ninja School

Mã Số 9979

1.100.000 ATM
1.380.000 Card
66.000.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Shuriken
Cấp độ: 109
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk14(9x) 5đồ14 4m12 (7đồ9x)(3đồ tl56) Yoroi+5, 10 sách 5 bánh, sói 5 sao lv100(full tb), đã học svc 10x ig hobaohy97
Giá cũ: 1.190.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 07-11-2018
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGate
1.380.0001.530.0001.720.0001.490.0001.420.0001.580.000
ViettelMobiVinaGateVcoinGarena
1.530.0001.470.0001.490.0001.470.0001.470.0001.470.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Shuriken
Level
109
vk14(9x) 2m13 6m12 1m8 (6đồ9x)...
Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
106
vk14(9x tl3 mcs) 4đồ14 5đồ12 Y...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
101
vk14(9x) bội+16 3đồ14 5đồ12 (9...
Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
103
vk14(9x mcs) 1m14 4m13 4m12 Yo...
Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
105
vk14(9x tl4) giày+14 1m13 5m12...