NSO - (123) NRO - (8) LLá - (5)
150,000đ
#10513 Sever Kunai
Kiếm 67 vk12(6x mcs) quần+12, 8 stn, sói lv100(full tb) ig 0kzoooo2
650,000đ
#10512 Sever Kunai
Tộc trưởng gt blackrose lv9 - Quạt 98 vk12(9x) 8đồ12 1m10 Yoroi+4, max sách, sói 5 sao vip lv100(full tb) ig anhdaotac
1,000,000đ
#10511 Sever Shuriken
Tiêu 118 vk15(9x) 4đồ15 găng14 tl6 1m12 1m10 2m9 (5đồ9x) Yoroi+7, 140tr yên, max sách 4 bánh, đã học svc 10x, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig cavil9xx
85,000đ
#10510 Sever Bokken
Kiếm 50 vk10(5x) full 8 ig kuibapnhat
700,000đ
#10509 Sever Katana
Tiêu 108 vk15 găng+14 8m12 (6đồ tl)(3đồ9x+12 trong rương) Yoroi+5, 206tr, 4 sách, sói 2 sao cực vip lv100(full tb), đã học svc 10x ig llasatquy
550,000đ
#10508 Sever Tessen
Quạt 110 vk12(9x) 3m14 6m12 Yoroi+6, 36tr yên, 7 sách, sói 4 sao cực vip lv100(full tb), đã học svc 10x ig dongviboy_ts
100,000đ
#10507 Sever Shuriken
Kunai 54 vk11 găng11 8m8, 14tr yên, sói đen vip(full tb) ig s2chicanxu
75,000đ
#10497 Sever Kunai
Đao 43 vk10(4x) full 8 ig ti3udzvs4
600,000đ
#10492 Sever Bokken
Kiếm 103 vk14(9x mcs) 1m14 4m13 4m12 Yoroi+6, max sách, sói vip lv100(full tb) ig mrkelvin97
200,000đ
#10491 Sever Bokken
Quạt 86 vk10 full 10, 37tr yên ig teamankem4
140,000đ
#10488 Sever Katana
Kiếm 68 vk11(6x) găng+11 2m10 1m9 5m8 (8đồ6x), sói tạm 2 sao(full tb) ig kiemtuvong
140,000đ
#10484 Sever Shuriken
Kiếm 68 vk11(6x) 4m10 4m9 1m8 (8đồ6x), siêu xe cực vip lv55(full tb) ig vklots
80,000đ
#10480 Sever Shuriken
Kunai 45 vk10(4x) 8m8 1m9, sói(2tb) ig androidst1
90,000đ
#10477 Sever Kunai
Quạt 43 vk10(4x) (full 8), sói tạm ig huppppp
800,000đ
#10475 Sever Kunai
Kunai 70 vk14 4đồ14 5m12 (8đồ6x)(6đồ tl45678) Yoroi, 8stn, sói 5 sao cực vip lv100(full tb) ig shydraz
450,000đ
#10471 Sever Kunai
Kunai 83 vk14(8x tl4) set 7x 9m12 găng tl4 Yoroi+3, 17tr yên, siêu xe 2 sao vip lv100(full tb) ig mik9xbadao
1,100,000đ
#10470 Sever Kunai
Tiêu 124 vk14(9x tl3) 8đồ14 1đồ12 Yoroi+7, 9 sách, đã học svc 10x, sói hơi vip lv100(full tb) ig cuipk
550,000đ
#10466 Sever Katana
Cung 91 vk13(9x mcs) 6m12 1m9 2m8 Yoroi+7, 77tr yên, 2stn, sói vip 5 sao lv100(full tb) ig s2topvippk
110,000đ
#10465 Sever Shuriken
Cung 46 vk11 giày11 8m8, sói hơi vip(full tb) ig whitedsys
1,000,000đ
#10455 Sever Kunai
Quạt 107 vk15(9x) áo+15 8m14 Yoroi+6, 165tr yên, max sách 1 bánh, siêu xe vip lv100(full tb), đã học svc 10x ig s2mafjas2
280,000
250,000đ
#10029 Sever Bokken
Quạt 78 vk12(7x) 4đồ12 1m11 3m10 1m9 Yoroi+1, 8 sách, sói cực kì vip lv69(full tb) ig playquat01
750,000
700,000đ
#10015 Sever Kunai
Tiêu 92 vk14(9x) 7đồ14 2m12 (4đồ tl) Yoroi+5, 8 stn ig phachjnhem
595,000
550,000đ
#9994 Sever Kunai
Đao 70 vk14 2m13 7m12 (2đồ tl), 8stn, 56tr yên, sói vip 5 sao lv100(full tb) ig thuocsayxe
1,250,000
1,100,000đ
#9982 Sever Katana
Đao 114 vk14(9x tl1) set 9x găng+14 8m12 Yoroi+4, 140tr yên, 3 stn, siêu xe cực vip 5 sao lv100(full tb) đã học svc 10x ig thantrau
1,190,000
1,100,000đ
#9979 Sever Shuriken
Kunai 109 vk14(9x) 5đồ14 4m12 (7đồ9x)(3đồ tl56) Yoroi+5, 10 sách 5 bánh, sói 5 sao lv100(full tb), đã học svc 10x ig hobaohy97
590,000
550,000đ
#9974 Sever Tessen
Quạt 92 vk14(9x) áo15 2đồ14 6m12 Yoroi+6, max sách, sói 2 sao vip(full tb) ig batman2903_ts
450,000
400,000đ
#9972 Sever Katana
Tiêu 59 vk12(5x tl4) 4m9 2m8 2m6 1m4, 8 stn, sói 5 sao cực vip lv100(3 tb) ig tieuvip9k5
2,000,000
1,800,000đ
#9970 Sever Bokken
Quạt 113 vk14(9x) set 9x full 14 full tinh luyện 67 Yoroi+7, 62tr yên, max sách 10 bánh, siêu xe 5 sao cực vip lv100(full tb+6667), đã học svc 10x ig girldame
650,000
600,000đ
#9966 Sever Kunai
Kiếm 79 vk14 4m12 5m8(2đồ tl), 112m yên, 8stn, sói cực vip 5sao lv100(3tb) ig z0ro1st
1,600,000
1,500,000đ
#9953 Sever Katana
Kunai 125 vk14(9x) 7đồ14 2m12 (9đồ 9x) (5đồ tl567) Yoroi+7, 8 stn, sói cực vip, siêu xe vip 5 sao lv100(full tb), đã học svc 10x nennhaudau

1 2 3... 5 >>