Ninja School

Mã Số 10015

590.000 ATM
740.000 Card
44.250.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Kunai
Cấp độ: 92
Up Free: 18 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) 7đồ14 2m12 (4đồ tl) Yoroi+5, 8 stn ig phachjnhem
Giá cũ: 750.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 16-11-2018
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
700.000740.000740.000740.000780.000850.000850.000
GarenaGate
740.000790.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Tessen
Level
92
vk14(9x) áo15 2đồ14 6m12 Yoroi...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
96
vk14 đồ12 Yoroi+5, 161m yên, 5...
Class
Cung
Server
Tessen
Level
99
vk14(9x) 6m13 3m12 (4đồ tl6) Y...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
98
vk14(9x mcs) 4m12 4m10 1m8 (6đ...