Ninja School

Mã Số 10144

450.000 ATM
570.000 Card
31.500.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Tessen
Cấp độ: 90
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk15 tl6 2m13 7m12 Yoroi+5, 17tr yên, 9 sách, xe vip lv47(full tb) ig akdanh_ts
Giá cũ: 520.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-12-2018
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGateVcoinVnmb
570.000680.000670.000650.000580.000650.000650.000580.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
650.000600.000640.000600.000650.000570.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
98
vk15(9x) 2m14 7m12 (5đồ tl67) ...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
99
vk15(9x mcs) full 15 (2đồ tl) ...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
99
vk15(9x) 5m14 4m12 găng tl4 (8...