Ninja School

Mã Số 10144

450.000 ATM
540.000 Card
31.500.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Tessen
Cấp độ: 90
Up Free: 14 ngày
Thông tin thêm: vk15 tl6 2m13 7m12 Yoroi+5, 17tr yên, 9 sách, xe vip lv47(full tb) ig akdanh_ts
Giá cũ: 520.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 24-12-2018
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
540.000610.000630.000580.000650.000650.000580.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
600.000600.000580.000600.000650.000570.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Kunai
Level
99
vk15(9x) 5m14 4m12 găng tl4 (8...