Ninja School

Mã Số 10191

550.000 ATM
690.000 Card
38.500.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Tessen
Cấp độ: 96
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk12(tl3) 1m14 1m13 7m12 Yoroi+4, 4 sách, sói vip 5 sao lv100(full tb) ig zcaibangz_ts
Giá cũ: 595.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 11-01-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGateVcoinVnmb
690.000830.000810.000790.000710.000790.000790.000710.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
790.000740.000780.000740.000790.000690.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Shuriken
Level
91
vk12(9x) 7m12 2m13 Yoroi+3, 9 ...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
99
vk12(9x mcs) full 12 găng9x tl...
Class
Quạt
Server
Tessen
Level
95
vk12 tl6 găng14 tl5 còn lại 12...
Class
Kiếm
Server
Tessen
Level
96
vk12 áo15 2đồ14 6đồ12 (5đồ tl5...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
90
vk12(tl5) full12 kèm giày9x+12...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
98
vk12 3đồ12 6đồ13, siêu xe 5 sa...