Ninja School

Mã Số 10218

100.000 ATM
130.000 Card
7.000.000 Xu
Phái: Đao
Server: Kunai
Cấp độ: 46
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk10(4x) 1m10 8m8, 8stn, sói vip(full tb) ig pickier
Giá cũ: 115.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-01-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaScoinGateVcoinVnmb
130.000150.000150.000150.000130.000150.000150.000130.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
150.000140.000140.000150.000130.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
40
vk10(4x) 9m8, sói vip, sói đen...