Ninja School

Mã Số 10223

150.000 ATM
180.000 Card
10.500.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 61
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk12 1m11 2m9 6m8, 8m yên ig l1topkunai
Giá cũ: 175.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 24-01-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
180.000200.000210.000210.000220.000220.000200.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
200.000200.000200.000200.000220.000190.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Sanzu
Level
64
vk12(6x) 5m8 ig pkvodoi...
Class
Cung
Server
Katana
Level
60
vk12 set 5x đồ12,13, 37m yên, ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
63
vk12 đồ 8,9 ig kiem115115...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x mcs) quần12 4m10 1m9 3...
Class
Cung
Server
Bokken
Level
69
vk12(6x) 3m9 6m8, siêu xe cực ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
67
vk12(6x) 1m12 3m10 3m9 2m8, só...
Class
Đao
Server
Katana
Level
69
vk12(6x) set 6x 4m10 5m9, 32m ...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
60
vk12(6x) full chuyển hoá 5m11 ...