Ninja School

Mã Số 10244

350.000 ATM
420.000 Card
24.500.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Kunai
Cấp độ: 76
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk12 5m12 2m11 2m9 (2đồ tl), 8stn, 23m yên, sói vip 5 sao lv100(full tb) ig sv4baodao
Giá cũ: 420.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-01-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
420.000450.000490.000480.000500.000500.000450.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
450.000470.000470.000470.000500.000440.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Kunai
Level
71
vk12 2m13 1m12 2m10 4m9, 1stn,...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
73
vk12 1m9 8m8, 15m yên 2stn, só...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
79
vk12(7x) giày12 8m10 Yoroi+1, ...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
70
vk12 găng6x+14 nón6x+12 (8đồ6x...
Class
Quạt
Server
Kunai
Level
78
vk12 4m8, 7m yên ig deathbuff4...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
71
vk12 tl5 3m11 1m10 3m8, 8stn, ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
75
vk12(tl3) 4m10 5m9 Yoroi+3, 10...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
76
vk12(7x mcs) 3đồ12 5đồ9 1đồ8 Y...