Ninja School

Mã Số 10299

175.000 ATM
210.000 Card
12.250.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Shuriken
Cấp độ: 71
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk12 5m12 4m10, 15tr yên, 3stn, sói(full tb) ig tinhanh38
Giá cũ: 200.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 30-01-2019
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
210.000240.000250.000240.000250.000250.000230.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
230.000240.000240.000240.000250.000220.000