Ninja School

Mã Số 10880

1.200.000 ATM
1.430.000 Card
84.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Kunai
Cấp độ: 126
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk15(9x) 3đồ15 1đồ14 5đồ12 (9đồ9x)(7đồ tl) Yoroi+6, 8stn, sói 5 sao vip lv100(full tb) ig llvlltalk
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 16-03-2020
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
1.430.0001.550.0001.670.0001.630.0001.720.0001.720.0001.540.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
1.500.0001.600.0001.580.0001.600.0001.720.0001.500.000