Ninja School

Mã Số 10881

65.000 ATM
80.000 Card
4.550.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 45
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk8 full 8 ig abc123defj
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 16-03-2020
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
80.00090.000100.00090.000100.000100.00090.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
90.00090.00090.00090.000100.00090.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Katana
Level
49
vk8 set 4x, 8stn full 10, sói ...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
46
vk8 full 8, 8stn, sói(full tb)...
Class
Cung
Server
Katana
Level
49
vk8 giày11 7đồ8 ig s2dolce...