Ninja School

Mã Số 10887

700.000 ATM
840.000 Card
49.000.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 98
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk15(9x) 2m14 7m12 (5đồ tl67) Yoroi+6, 93m yên, 8stn, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb+6) ig skillser
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 23-03-2020
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
840.000900.000980.000950.0001.000.0001.000.000900.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
880.000940.000930.000940.0001.000.000880.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Kunai
Level
99
vk15(9x) 5m14 4m12 găng tl4 (8...