Ninja School

Mã Số 10888

750.000 ATM
900.000 Card
52.500.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Kunai
Cấp độ: 103
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk14(9x) set 9x 3đồ14 6đồ12 Yoroi+5, max sách 1 bánh, sói cực vip 3 sao lv100(full tb), đã học svc 10x ig k11ivodoi
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 26-03-2020
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
900.000970.0001.050.0001.020.0001.080.0001.080.000970.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
950.0001.000.000990.0001.000.0001.080.000940.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
103
vk14(9x) 5m13 4m12 Yoroi+4, 9 ...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
105
vk14(9x mcs) (8đồ9x) Yoroi+4, ...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
105
vk14(9x tl4) giày+14 1m13 5m12...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
106
vk14(9x) bội+16 3đồ14 2m13 3m1...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
108
vk14(9x mcs tl3) 4đồ14 4đồ12 g...
Class
Quạt
Server
Shuriken
Level
104
vk14(9x) set 9x 4đồ14 5đồ12 (2...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
100
vk14(9x mcs) 2đồ14 7đồ12 (5đồ ...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
109
vk14(9x) 2m13 6m12 1m8 (6đồ9x)...