Ninja School

Mã Số 10894

160.000 ATM
200.000 Card
11.200.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 59
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk12(5x) set 5x 3đồ12 1m10 5m9, 8stn, sói vip lv100(full tb) ig trumtieu76
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 28-03-2020
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
200.000210.000230.000220.000230.000230.000210.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
200.000220.000220.000220.000230.000200.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
59
vk12(5x) set 5x 2m10 7m8 ig s2...
Class
Kiếm
Server
Tessen
Level
59
vk12(5x) 3m10 1m9 5m8, 24m yên...