Ninja School

Mã Số 10895

90.000 ATM
110.000 Card
6.300.000 Xu
Phái: Cung
Server: Shuriken
Cấp độ: 65
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk10 đồ 9,10,11, sói vip(full tb) ig boy2k1st
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 28-03-2020
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
110.000120.000130.000130.000130.000130.000120.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
120.000120.000120.000120.000130.000120.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
69
vk10(6x) set 6x đồ8,9,10, xe(3...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
67
vk14(6x) 5m11 1m10 3m8, 9 sách...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
60
vk10(6x) đồ 5x 2đồ10 1đồ9 6đồ8...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
68
vk10 2m8 3m6 1m5 3m4, 6m yên i...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
64
vk10 full 8, sói cực vip(full ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
60
vk10 đồ 8-11 ig tieus...