Ninja School

Mã Số 10937

190.000 ATM
230.000 Card
13.300.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Kunai
Cấp độ: 59
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk8 set 5x full 8, 33m yên, sói 5 sao hơi vip lv100(full tb) ig s2kiem9st
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 27-05-2020
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
230.000250.000270.000260.000280.000280.000250.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
250.000260.000250.000260.000280.000240.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Đao
Server
Kunai
Level
55
vk8 đồ8, 29m yên ig 1da0v3nha...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
59
vk8 set 5x 2m12(tl5) 3m10 còn ...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
59
vk8 đồ8,9,10, 32m yên, rương đ...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
50
vk8(5x) găng12 đồ8 ig nenthue2...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
50
vk8 set 4x 7đồ8 2đồ7 ig tivars...