Ninja School

Mã Số 10939

70.000 ATM
90.000 Card
4.900.000 Xu
Phái: Đao
Server: Kunai
Cấp độ: 55
Gia tộc: Không
Thông tin thêm: vk8 đồ8, 29m yên ig 1da0v3nha
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 01-06-2020
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
90.000100.000100.000100.000100.000100.00090.000
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
100.000100.000100.000100.000100.00090.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
59
vk8 set 5x full 8, 33m yên, só...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
59
vk8 set 5x 2m12(tl5) 3m10 còn ...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
59
vk8 đồ8,9,10, 32m yên, rương đ...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
50
vk8(5x) găng12 đồ8 ig nenthue2...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
50
vk8 set 4x 7đồ8 2đồ7 ig tivars...