Ninja School

Mã Số 11164

120.000 ATM
150.000 Card
9.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Kunai
Cấp độ: 73
Up Free: 4 ngày
Thông tin thêm: vk11 đồ8,12 ig 1xlucky
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 28-11-2020
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
150.000150.000150.000150.000160.000180.000180.000
GarenaGate
150.000160.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Shuriken
Level
73
vk11(7x) đồ9,10, 1 bánh, siêu ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
70
vk11(7x) đồ11,12 (full chuyển ...