>

Ninja School

Mã Số 11319

440.000 ATM
520.000 Card
41.800.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Bokken
Cấp độ: 71
Up Free: 13 ngày
Thông tin thêm: vk14(7x) đồ12,13 (full chuyển hóa) (2đồ tl), 8 sách, 3 bánh, sói 5 sao cực vip lv100(full tb) ig lllhauz0z0
Giá cũ: 460.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 22-02-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
520.000520.000550.000590.000630.000590.000550.000
Vcoin
550.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Tessen
Level
70
vk14(mcs) đồ8,9,10,12 (2đồ tl)...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
73
vk14(mcs) đồ12,13,14 (3đồ tl),...
Class
Cung
Server
Katana
Level
70
vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ ...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
70
vk14(7x) đồ14,15 (full đồ tl) ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x) đồ12,14 (2đồ tl) (ful...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
70
vk14(7x) đồ14 (7đồ tl4-6) (ful...