Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 11319

400.000 ATM
500.000 Card
40.400.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Bokken
Cấp độ: 71
Up Free: 12 ngày
Thông tin thêm: vk14(7x) đồ12,13 (full chuyển hóa) (2đồ tl), 8 sách, 3 bánh, sói 5 sao cực vip lv100(full tb) ig lllhauz0z0
Giá cũ: 600.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 22-02-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
500.000500.000500.000480.000540.000580.000540.000500.000
Vcoin
500.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
79
vk14(7x) đồ12,13,14 (2đồ tl) (...
Class
Cung
Server
Sanzu
Level
70
vk14(7x) đồ14 (full đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
73
vk14(mcs) đồ12,13,14 (3đồ tl),...
Class
Cung
Server
Katana
Level
70
vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x) đồ12,14 (2đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
70
vk14(7x) đồ12,13,14 (5đồ tl) (...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
70
vk14(7x) đồ14 (7đồ tl4-6) (ful...
Class
Tiêu
Server
Sanzu
Level
70
vk14(7x) đồ14 (6đồ tl) (full c...