Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 11319

380.000 ATM
480.000 Card
47.500.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Bokken
Cấp độ: 71
Up Free: 11 ngày
Thông tin thêm: vk14(7x) đồ12,13 (full chuyển hóa) (2đồ tl), 8 sách, 3 bánh, sói 5 sao cực vip lv100(full tb) ig lllhauz0z0
Giá cũ: 600.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 22-02-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
480.000480.000480.000450.000510.000550.000510.000480.000
Vcoin
480.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Sanzu
Level
70
vk14(7x) đồ14 (full đồ tl) (fu...
Class
Cung
Server
Katana
Level
70
vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ ...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
73
vk14(mcs) đồ12,13,14 (3đồ tl),...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x) đồ12,14 (2đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
70
vk14(7x) đồ12,13,14 (5đồ tl) (...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
70
vk14(7x) đồ14 (7đồ tl4-6) (ful...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
79
vk14(7x) đồ12,13,14 (2đồ tl) (...