Ninja School

Mã Số 11408

80.000 ATM
100.000 Card
6.000.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Sanzu
Cấp độ: 72
Up Free: 2 ngày
Thông tin thêm: vk9(7x) đồ8,9,12 ig tudaitaitu
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 06-04-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
100.000100.000110.000100.000120.000120.000100.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
100.000100.000110.000120.000100.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Katana
Level
78
vk9 1m11 8m8, siêu xe(3tb) ig ...