Ninja School

Mã Số 11410

149.000 ATM
180.000 Card
11.175.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Bokken
Cấp độ: 60
Up Free: 4 ngày
Thông tin thêm: vk12 đồ8,9,12 (2đồ tl), sói hơi vip lv41(full tb) ig kiemprone
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 06-04-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
180.000190.000200.000190.000220.000220.000190.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
190.000190.000200.000220.000190.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Katana
Level
69
vk12(6x) đồ4,8,10,12 (1đồ tl),...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
69
vk12(6x) đồ13,14 (full chuyển ...
Class
Quạt
Server
Tone
Level
69
vk12(6x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Đao
Server
Sanzu
Level
66
vk12(6x) đồ8,9 (1đồ tl) Mắt+2,...