Ninja School

Mã Số 11411

320.000 ATM
390.000 Card
24.000.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Tone
Cấp độ: 69
Up Free: 10 ngày
Thông tin thêm: vk12(6x) đồ12,13 (full chuyển hóa) ig lolxxxlol
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 08-04-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
390.000400.000430.000400.000460.000460.000400.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
400.000400.000430.000460.000400.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Katana
Level
69
vk12(6x) đồ4,8,10,12 (1đồ tl),...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
69
vk12(6x) đồ13,14 (full chuyển ...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
60
vk12 đồ8,9,12 (2đồ tl), sói hơ...
Class
Đao
Server
Sanzu
Level
66
vk12(6x) đồ8,9 (1đồ tl) Mắt+2,...