Ninja School

Mã Số 11413

550.000 ATM
670.000 Card
41.250.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 130
Up Free: 17 ngày
Thông tin thêm: vk2 đồ1 Yoroi+5, 8 sách, 2 bánh ig team1102
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 08-04-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
670.000690.000730.000690.000790.000790.000690.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
690.000690.000740.000790.000690.000