Ninja School

Mã Số 11419

75.000 ATM
100.000 Card
5.625.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Bokken
Cấp độ: 73
Up Free: 2 ngày
Thông tin thêm: vk8 đồ8,9, sói(2 tb) ig tranbeen2
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 13-04-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
100.000100.000100.000100.000110.000110.000100.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
100.000100.000100.000110.000100.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Kunai
Level
73
vk8 đồ8,12, siêu xe(3 tb) ig l...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
71
vk8(7x) đồ8,9,10,12, xe lv32(f...
Class
Kunai
Server
Shuriken
Level
70
vk8 đồ8, sói 5 sao hơi vip lv1...