Ninja School

Mã Số 11423

199.000 ATM
240.000 Card
14.925.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 74
Up Free: 6 ngày
Thông tin thêm: vk12(7x) đồ8,12 (1đồ tl), siêu xe(full tb) ig k1stsever
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 15-04-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
240.000250.000270.000250.000290.000290.000250.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
250.000250.000270.000290.000250.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Đao
Server
Katana
Level
75
vk12(mcs) 3m8, sói vip 3 sao l...