Ninja School

Mã Số 11430

420.000 ATM
510.000 Card
31.500.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 69
Up Free: 13 ngày
Thông tin thêm: vk12(6x) đồ13,14 (full chuyển hóa) ig langkhach1
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 18-04-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
510.000530.000560.000530.000600.000600.000530.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
530.000530.000560.000600.000530.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Katana
Level
69
vk12(6x) đồ4,8,10,12 (1đồ tl),...
Class
Quạt
Server
Tone
Level
69
vk12(6x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Kiếm
Server
Bokken
Level
60
vk12 đồ8,9,12 (2đồ tl), sói hơ...
Class
Đao
Server
Sanzu
Level
66
vk12(6x) đồ8,9 (1đồ tl) Mắt+2,...