Ninja School

Mã Số 11442

650.000 ATM
790.000 Card
48.750.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Katana
Cấp độ: 101
Up Free: 20 ngày
Thông tin thêm: vk13 đồ13 (1đồ tl) Yoroi+5, 228m yên, 8 sách, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig vohjnhkiem
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 29-04-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
790.000820.000860.000820.000930.000930.000820.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
820.000820.000870.000930.000820.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Kunai
Level
107
vk13 đồ8,11,12 (1đồ tl) Yoroi+...