Ninja School

Mã Số 11444

169.000 ATM
210.000 Card
12.675.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 49
Up Free: 5 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x) đồ8,12 (full chuyển hóa), sói(3 tb) ig kukakunai
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 29-04-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
210.000220.000230.000220.000250.000250.000220.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
220.000220.000230.000250.000220.000