Ninja School

Mã Số 11446

80.000 ATM
100.000 Card
6.000.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Kunai
Cấp độ: 59
Up Free: 2 ngày
Thông tin thêm: vk10(5x) đồ10 (full chuyển hóa), sói(full tb) ig tranhaii
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 01-05-2021
Giá chi tiết:
ZingViettelMobiVinaGateVcoinVnmb
100.000100.000110.000100.000120.000120.000100.000
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
100.000100.000110.000120.000100.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
59
vk10 set 5x 6đồ11 3đồ10 ig mtv...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
52
vk10(5x) 4m4, sói ig ongtrumpk...
Class
Cung
Server
Shuriken
Level
59
vk10(5x) 6m8 3m9, sói(2tb) ig ...