Xu Server Fukiya x28. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9. Dịch vụ up thuê theo ngày, up danh vọng và up level, nạp carot đã hỗ trợ Server Fukiya
>

Ninja School

Mã Số 11511

99.000 ATM
120.000 Card
9.504.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 43
Up Free: 3 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x) đồ8,9,10,11 (full chuyển hóa), sói hơi vip(1 tb) ig 15l1l2021
Giá cũ: 119.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 21-06-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
120.000120.000130.000130.000140.000150.000150.000130.000
GateVcoin
140.000130.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Katana
Level
49
vk12(4x mcs) đồ12 (3đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
49
vk12(4x) đồ12 (3đồ tl6,8) (ful...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
49
vk12(4x tl6 mcs) đồ12 (full ch...
Class
Đao
Server
Katana
Level
46
vk12(4x mcs) đồ8,9, 7 sách, só...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
49
vk12(4x) đồ12 (full chuyển hóa...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
42
vk12(4x) đồ8,12 (3đồ tl) (full...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
40
vk12(4x) đồ8 (full chuyển hóa)...
Class
Đao
Server
Katana
Level
49
vk12(4x) đồ12 (2đồ tl67) (full...