Ninja School

Mã Số 11569

79.000 ATM
100.000 Card
5.925.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 59
Up Free: 2 ngày
Thông tin thêm: vk8(5x) đồ8,12 (full chuyển hóa), hắc ngư ig ret1st
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 25-07-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
100.000100.000100.000100.000110.000120.000120.000
GarenaGate
100.000110.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Katana
Level
57
vk8(5x mcs) đồ8,9 (full chuyển...
Class
Quạt
Server
Bokken
Level
52
vk8(5x) đồ9 trong rương, hắc n...
Class
Cung
Server
Katana
Level
51
vk8 đồ8,9 ig s2capetian...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
55
vk8 đồ8, 29m yên ig 1da0v3nha...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
50
vk8 set 4x 7đồ8 2đồ7 ig tivars...