Ninja School

Mã Số 11573

199.000 ATM
250.000 Card
14.925.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tessen
Cấp độ: 41
Up Free: 6 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x) đồ8 (full chuyển hóa), 91m yên, 8 sách, sói cực vip(full tb) ig louis39
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 26-07-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
240.000250.000250.000250.000270.000290.000290.000
GarenaGate
250.000270.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Tessen
Level
42
vk12(4x) đồ8,9, 58m yên, sói(2...
Class
Cung
Server
Tessen
Level
41
vk12(4x mcs) đồ8,10 (full chuy...
Class
Kunai
Server
Tessen
Level
41
vk12(4x) đồ8, 478m yên, sói(fu...