Ninja School

Mã Số 11586

75.000 ATM
100.000 Card
5.625.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Kunai
Cấp độ: 60
Up Free: 2 ngày
Thông tin thêm: vk9 đồ8,9, sói(full tb) ig tkcr264a
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 30-07-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
100.000100.000100.000100.000100.000110.000110.000
GarenaGate
100.000100.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Katana
Level
69
vk9 đồ0,8, 37m yên ig 00captai...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
69
vk9(6x) đồ12,13 (full chuyển h...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
60
vk9 đồ8,12 (1đồ tl), 25m yên, ...