Ninja School

Mã Số 11590

590.000 ATM
740.000 Card
44.250.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Kunai
Cấp độ: 99
Up Free: 18 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ12,14 (2đồ tl) Yoroi+5, 63m yên, 8 sách, 2 bánh, siêu xe(full tb) ig llgjrlpkll
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 01-08-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
700.000740.000740.000740.000780.000850.000850.000
GarenaGate
740.000790.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
92
vk14(9x) 7đồ14 2m12 (4đồ tl) Y...
Class
Quạt
Server
Tessen
Level
92
vk14(9x) áo15 2đồ14 6m12 Yoroi...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
96
vk14 đồ12 Yoroi+5, 161m yên, 5...
Class
Cung
Server
Tessen
Level
99
vk14(9x) 6m13 3m12 (4đồ tl6) Y...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
98
vk14(9x mcs) 4m12 4m10 1m8 (6đ...