Ninja School

Mã Số 11591

370.000 ATM
470.000 Card
27.750.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Bokken
Cấp độ: 49
Up Free: 11 ngày
Thông tin thêm: vk12(4x tl7) đồ12 (full chuyển hóa), 8 sách, sói hơi vip(full tb) ig yohanh135
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 01-08-2021
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoin
440.000470.000470.000470.000490.000530.000530.000
GarenaGate
470.000500.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Bokken
Level
41
vk12(4x) đồ8, 8 sách, sói đen ...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
48
vk12(4x) đồ8,10, ngọc st 499 t...
Class
Cung
Server
Bokken
Level
40
vk12(4x) đồ8 (full chuyển hóa)...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
41
vk12(4x) đồ8 (full chuyển hóa)...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
47
vk12(4x) đồ8,10 (full chuyển h...